MEDISOFT MEDISOFT MEDISOFT MEDISOFT
MEDISOFT

TRANG CHỦ      DỊCH VỤ      LIÊN HỆ     FREEWARE      SHAREWARE

MEDISOFT MEDISOFT

MEDISOFT

DentSuite 1.0

SHAREWARE

Click here

 

MEDISOFT
   
Địa chỉ liên hệ :  
  Cô Phạm Thị Hạnh  
  Số 48, Đường Hùng Vương, cư xá 60 căn, Thị xă Long Khánh, Đồng Nai  
  ĐT : 0613.721738  
  Email : medisoft.com.vn@gmail.com  
     
BS Bảo Phi  
  ĐT : 0919 236733  
  Email : drbaophi@gmail.com   
     
DS Nguyễn Trần Tăng Ḥa  
  Email : dstanghoa.medisoft.com.vn@gmail.com  
     

Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật  
  Email : support.medisoft.com.vn@gmail.com  
     
     
   

 

 
 

TRANG CHỦ      DỊCH VỤ      LIÊN HỆ     FREEWARE      SHAREWARE

 
 
 
MEDISOFT