MEDISOFT MEDISOFT MEDISOFT MEDISOFT
MEDISOFT

TRANG CHỦ      DỊCH VỤ      LIÊN HỆ     FREEWARE      SHAREWARE

MEDISOFT MEDISOFT
MEDISOFT

DentSuite 1.0

SHAREWARE

Click here

 

MEDISOFT

                                                                                 Tác giả : BS Bảo Phi

IDManager (Quản lư pḥng siêu âm, pḥng nội soi ) có chức năng quản lư cơ sở dữ liệu ảnh, thông tin bệnh nhân, xuất báo cáo đa chức năng ...  .  

IDManager có khả năng lưu trữ số lượng h́nh ảnh chẩn đoán không giới hạn, chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa cứng của PC.

Mỗi một bệnh án điện tử có thể lưu kèm 1 đến 2 h́nh ảnh chẩn đoán.

Những h́nh ảnh cần hồi cứu được t́m kiếm nhanh chóng theo nhiều yếu tố nhờ chức năng smart search.  

H́nh ảnh chẩn đoán được in với chất lượng cao bằng những máy in thông thường dành cho PC. Có thể in đen trắng hoặc in màu tùy theo thiết bị thu nhận ảnh.  
 
Yêu cầu :

PC có cấu h́nh trung b́nh, cài đặt hệ điều hành MS Window

PC có gắn card video capture để chuyển tải h́nh ảnh từ thiết bị thu ảnh y tế sang PC. Có thể sử dụng các card Tivi có chức năng capture video thông dụng trên thị trường.

Máy in Laser hoặc in phun dành cho PC, màu hoặc đen trắng phụ thuộc vào thiết bị thu ảnh y tế
 
 

Phiên bản IDManager Demo có gần đủ chức năng như bản chính thức nhưng chỉ được thử nghiệm 30 lần .

1/ Chương tŕnh Quản lư Pḥng siêu âm với báo cáo in trên giấy A4 theo chiều ngang:

Free download IDManager 2.3 Demo 

http://www.medisoft.com.vn/DEMOSIEUAM3.zip (6,79Mb)

Free download IDManager 3.1 Demo

http://www.medisoft.com.vn/DEMOSIEUAM2.zip (8,5Mb)

 

  2/ Chương tŕnh Quản lư Pḥng siêu âm với báo cáo in trên giấy A4 theo chiều đứng:

Free download IDManager 3.5 Demo 

http://www.medisoft.com.vn/DemoSIEUAM.rar  (13,4 Mb)

3/ Chương tŕnh Quản lư Pḥng nội soi với báo cáo in trên giấy A4 theo chiều đứng:

Free download NOI SOI 2.5 Demo có tiện ích gơ tắt 

http://www.medisoft.com.vn/DEMONOISOI.rar  (6.9 Mb)

 

TRANG CHỦ      DỊCH VỤ      LIÊN HỆ     FREEWARE      SHAREWARE

 

 
 
 
 
MEDISOFT